Διαβολόψαρο
SKU: 001-8160-1

Μέγεθος 60-65 cm

DImension / Διάσταση